رطوبت رسانی

اشتراک :

آبرسانی و رطوبت رسانی پوست

این عمل  به دلیل وجود هایدرامارین  واسید هیالورونیک موجود در این محصولات است که مولکولهایی را ایجاد  می کندکه می توانند بیدرنگ آب را ذخیره کنند و باعث رطوبت دهی ، جوانی ، شادابی وفربه شدن  پوست صورت در کوتاه ترین زمان می شود.

تماس