آبرسان صورت

اشتراک :

بهترین کرم های آبرسان

آخرین پژوهش ها در زمینه لوازم آرایشی علت فقدان درخشش پوست را بر ملا کرده است که به دلیل انباشته شدن پروتئین های اکسید شده بر روی پوست ، کدر شدن پوست صورت را موجب می شود همچنین در عمق اپیدرم، سیستمی وجود دارد که عمل سم زدایی را انجام می دهد وبا این عمل، پروتئین های اکسید شده را از میان می برد ولی به دلایلی این مکانیسم گاهی از کار می افتد به همین دلیل تالگو یک ماده مغذی نوین را در محصولات آبرسان خود گنجانیده بنام لومیسورس که بر روشی استوار است که تاکنون در هیچ محصول وشرکت دیگری آزموده وبکار نرفته است وبا اتوفاژی سلولی، پروتئین های اکسید شده پوست را از بین می برد که در نتیجه آن ، درخشش وشفافیت پوست بهبود می یابد وباعث رطوبت رسانی وذخیره آب در اپیدرم می شود . تالگو تاثیری موثر ، هدفمندوکامل بر روی انواع پوست دارد .گام های نهایی ما با هدف درمان پوست شما با روش دستی سازگار انجام می گیرد که با ماسکی حرفه ای همراه است.

تماس