اسپری تحریک سلولی و انرژی رسان

اشتراک :
اسپری تحریک سلولی و انرژی رسان
این اسپری انرژی بخش سلولی ، دریایی وبسیار شفاف ، سرشار از عصاره جلبک دریایی، گریب فروت و آب تمیز شده دریا که شوری آن تقلیل یافته است. مناسب برای تمام پوست هایی است که نیاز به تعادل و انرژی رسانی دارند


اسپری تحریک سلولی  و انرژی رسان : این محصول پوست را شاداب ودرخشان می کند و اثر بخشی کرم های مراقبت پوست و کرم آبرسان پوست را افزایش می دهد. در صورت استفاده از این محصول ، پوست با مواد معدنی دریایی تغذیه می شود ، با اثرات زندگی مدرن مانند استرس و آلودگی بهتر مقابله می کند و پووستی که به خوبی آماده سازی می شود، نسبت به گذشت زمان ، مقاوم تر خواهد بود.

تماس