عصاره سيليسيوم

اشتراک :
عصاره سيليسيوم
عصاره سیلیسیوم: این محصول کاملا متمرکز در ترکیبات فعال می باشد و فرم دهنده و لاغر کننده عضلات تحتانی صورت با اثر لیفتینگ قوی وسفت کننده عضلات پایین صورت وگردن طی یک دوره درمانی که باعث رفع غبغب و افتادگی عضلات صورت می شود.
تماس