شير رطوبت رسان بدن

اشتراک :
شير رطوبت رسان بدن
شیر رطوبت رسان بدن: موثر در رطوبت و آبرسانی پوست بدن که از خشکی پوست جلوگیری کرده و باعث آرامش ، نرمی و طراوت پوست بدن می شود


از آنجا که درم تامین کننده طبیعی آب پوست است لازم است که ذخیره آب درم از طریق کانالهای طبیعی آبرسانی، به سراسر پوست انتشار یابد در این  برنامه درمانی آب از پایین ترین لایه درم به ناحیه اپیدرم انتقال می یابد وباعث حفظ ونگهداری آب در سطح پوست  می شود.

کدمحصول:VT3626
حجم محصول:250ml

تماس