لایه بردار قوی

اشتراک :
لایه بردار قوی
لایه بردار قوی : دارای لايه بردار آنزيماتيك و شيميايی كه باعث شفافيت پوست شده و با سرعت بخشيدن به تجديد سلولی باعث از بين رفتن لكه های پوستی می شود. همچنين دارای ماده خنثی كننده آرامش بخش است.
تماس