کرم-سرم متعادل کننده

اشتراک :
کرم-سرم متعادل کننده
کرم-سرم متعادل کننده : فرمولاسيون اين محصول به گونه اي است كه مانند يك سرم غني و تغليظ شده است و اساسا با پاك كنندگي عميق، بستن منافذ و كاهش عيوب پوست، باعث ايجاد توازن در پوست می شود.
تماس