لوسیون برنزه کننده با آفتاب

اشتراک :
لوسیون برنزه کننده با آفتاب
تقویت کننده ملانین برای صورت و بدن با پوشش مناسب و ایده آل در برابر آفتاب است.


لوسیون برنزه کننده با آفتاب : تقویت کننده ملانین برای صورت و بدن با پوشش مناسب و ایده آل در برابر آفتاب. این محصول علاوه براین که پوست از اشعه های مخرب ماورابنفش در امان می ماند فرمول منحصر به فرد آن تولید ملانین را تحریک کرده و باعث می شود رنگ پذیری سریع تر انجام شود

تماس