ژل خنک کننده و سبکی پا

اشتراک :
ژل خنک کننده و سبکی پا
این ژل به دلیل خنکی و آرام بخشی باعث سبکی پاها می شود و اثرات مضر ایستادن طولانی مدت را کاهش میدهد. همچنین افرادی که در کف و ساق پا احساس ناراحتی و داغی دارند این محصول باعث رفع علایم داغی کف پا و آرامش آن می شود.
تماس